Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe (inovácia ITS vrámci DCS) V108b (V142b)Personálne zastúpenie:

Garant: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Správca:   Ing. Dominik Vošček
   
Zástupca:   Ing. Lukáš Koska