Ing. Michal Kopčík


  ADDRESS:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     office: V141
    
  CONTACT:
     055/602 4214
     michal.kopcik@tuke.sk
     PDF Curriculum vitae

 

Since September 2013, I have been an internal PhD student in the graduate degree program Cybernetics and Information-Control Systemsat the Department of Cybernetics and Artificial Intelligence of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics at Technical University of Košice. I am also a member of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics at the DCAI FEEI TU.

Dissertation Thesis Topic

 • Design and implementation of mobile robot control

Supervisor

Areas of Interest

 • Programming and algorithmization (C, C++, C#, Matlab)
 • Microcontrollers programming
 • Design and realization of electronic devices
 • Design, manufacturining and programming of mobile robots

Teaching

Bachelor Theses Consultations

 • SEGIŇÁKOVá, Simona: Vytvorenie funkcie na mapovanie bludiska a hľadanie najkratšej cesty
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • PAVKOVČEK, Daniel: Zber a vyhodnocovanie dát po zbernici I2C použitím jednočípových mikropočítačov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015 (in preparation)
 • MODLA, Dalibor: Návrh a realizácia funkcií pre riadenie pohybu mobilného robota v bludisku
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015

Master Theses Consultations

 • Bc. ERENČÍK, Norbert: Návrh a realizácia laboratórneho modelu - výťah
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2016 (in preparation)
 • Bc. BUJŇÁK, Patrik: Návrh a realizácia informačného systému k robotizovanej výrobnej linke
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2016 (in preparation)
 • Bc. MIHÁĽ, Július: Návrh elektroniky, mechaniky a riadenia pásového prieskumného robota
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • Bc. VARGA, Michal: Spracovanie obrazu za účelom lokalizácie mobilných robotov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • Bc. KARATNÍK, Jakub: Riadenie pohybu mobilných robotov pomocou aplikácie pod OS Android
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • Bc. ŠIKORA, Milan: Riadenie mobilného robota minipočítačom Raspberry PI na základe spracovania obrazu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2014

Projects

Final Theses

 • Diploma (Master) Thesis: Design and implementation control of microcontroller unit
  (supervisor: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., consultant: Ing. Radosalv Bielek) - 2013
 • Bachelor Thesis: Design and realization of 32-bit singlechip mobile robot control
  (supervisor: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., consultant: Ing. Ján Ilkovič) - 2011 - 2009

Publications

  • 2015

   JADLOVSKÝ, J. - KOPČÍK, M.: Basic Motion Control of Differential-Wheeled Mobile Robot ALFRED. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer, 2014 Vol. 316 (2015), p. 73-80. - ISSN 2194-5357. (ADM)

   KOPCIK, M.: Diagnostics of Sensors and Actuators Within Distributed Control System. In: SCYR 2015: 15th Scientific Conference of Young Researchers: proceedings from conference: May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2015 S. 214-215. - ISBN 978-80-553-2130-1. (AFD)
  • 2014

   KOPCIK, M.: Multisensor data fusion for differential wheeled mobile robots. In: SCYR 2014: 14th Scientific Conference of Young Researchers: proceedings from conference: May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2014 S. 223-226. - ISBN 978-80-553-1714-4. (AFD)

   CHOCHULA, P. - AUGUSTINUS, A. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - JAJČIŠIN, Š. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - BIELEK, R. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M.: External Access to ALICE Controls Conditions Data. In: Journal of Physics: Conference Series (JPCS). Vol. 513 (2014), p. 1-5. - ISSN 1742-6588. (ADM)
  • 2013

   CHOCHULA, P., AUGUSTINUS, A., JADLOVSKÝ, J., JADLOVSKÁ, A., SARNOVSKÝ, J., JAJČIŠIN, Š., ČOPÍK, M., JADLOVSKÁ, S., PAPCUN, P., BIELEK, R., ČERKALA, J., a KOPČÍK, M. External access to alice controls conditions data. In: CHEP 2013 : 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics: Book of abstracts, 106 s., Dutch National Institute for Sub-atomic Physics, Október 2013. (AFK).

   KOPČÍK, M. - BIELEK, R.: Construction and Operating System of Robosoccer Agents. In: SCYR 2013 : 13th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2012 S. 81-84. - ISBN ISBN 978-80-553-1422-8. (AFD)