Ing. Adam Březina


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V155
    
  KONTAKT:
     055/602 4214
     adam.brezina@tuke.sk

 

Od septembra 2019 som interným doktorandom študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

I started my PhD study of Inteligent systems in 2019 at Center of Cybernetics and Artificial Inteligence.

Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Title of PhD Thesis

 • Implementácia modelov hybridných systémov do sieťových riadiacich štruktúr s využítím moderných metód a efektívnych simulačných nástrojov
 • Model implenetation of hybrid systems into the control structures using modern methods and efective simulation tools

Supervisor

Field of interest

 • Programovanie a algoritmizácia v programovom prostredí (C, C++, Python, Matlab/Simulink, Javascript/Typescript)
 • Programming in C, C++, Python, Matlab/Simulink, Javascript/Typescript
 • Modelovanie v 3D pomocou nastroja Autodesk Fusion, 3D tlač
 • 3D CAD modeling in Autodesk Fusion, 3D printing
 • Návrh a výroba elektronických zariadení
 • Design and manufacture of electronic devices
 • Návrh, výroba a programovanie mobilných robotov
 • Design, manufacture and programming mobile robots

Teaching

Consultation of bachelor thesis

 • Krynytskyi, Oleksii: Návrh aplikácie pre analýzu a simuláciu riadenia dynamických systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019 (zatiaľ neobhájená)
 • Zis, Dušan: Návrh webovej aplikácie pre manažment futbalových zápasov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019 (zatiaľ neobhájená)
 • Nagy, Gabriel: Vytvorenie aplikácie pre sledovanie trajektórie robotom s využitím kamerových systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019 (zatiaľ neobhájená)
 • Istóková, Ivana: Interaktívny systém návrhu a tvorby algoritmov v jazyku C s využitím v univerzálnych aplikáciách
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019 (zatiaľ neobhájená)

Projects

My thesis

Publikácie

 • 2019


 • Tkáčik, M. – Březina, A. – Jadlovská, S.: Design of Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, Preprints of the 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems High Tatras, Slovakia, October 29-31, 2019, pp. 192 – 197

  Březina, A. – Tkáčik, M. – Tkáčik, T. – Jadlovská, S.: Upgrade of the Ball and Plate Laboratory Model, In: Preprints of the 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems High Tatras, Slovakia, October 29-31, 2019, pp.277 – 282

 • 2017


 • JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A.: Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:

 • 2015


 • Hvizdoš, J.; Vaščák, J., Březina, A.: Object Identification and Localization by Smart Floors, The IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), 2015, pp. 113-117, DOI:10.1109/INES.2015.7329649